MISSIE

Vanuit een sterke wederzijdse persoonlijke vertrouwensband zijn wij in staat om financiële vraagstukken en verzekeringsrisico’s te vertalen in een helder advies. Hierdoor ontstaat zekerheid, overzicht en rust voor onze particuliere en zakelijke relaties

 

VISIE

In een financieel onrustige en snel veranderende wereld, vormt DRW een vertrouwd en helder baken voor advies en bemiddeling op alle financiële gebieden, waarbij de belangen van onze relaties volledig centraal staan.

Een hoog kennisniveau, een breed netwerk, volledige onafhankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn kernbegrippen die het fundament voor onze passie vormen, waarbij we volledig voldoen aan alle wettelijke kenniseisen.

We zijn doortastend, vasthoudend, zien kansen in plaats van bedreigingen en buigen waar haalbaar onmogelijkheden om in mogelijkheden, als het gaat om de belangen van onze relaties. We zijn groot geworden door klein te blijven en zijn door een persoonlijke vertrouwensband met onze relaties in staat om onze rol als financieel coach optimaal te vervullen.

De financiële markt wordt op veel gebieden steeds complexer, waardoor onze rol in advisering, bemiddeling en coachen in de toekomst groter zal worden voor zowel bestaande als nieuwe particuliere en zakelijke relaties.