De Rooij & Wolters
 
 

Check je doorlopende reisverzekering van ASR Verzekeringen!

 

Kinderen meeverzekerd?

 

Op het polisblad is te zien of kinderen zijn meeverzekerd. Maar wanneer eindigt de dekking voor de kinderen automatisch?

 

·    Als kinderen niet meer bij je inwonen

·   Als kinderen 27 jaar worden

·   Als kinderen in hoofdzaak niet meer financieel door je worden onderhouden

 

Een uitzondering vormen de kinderen die uitwonend zijn én dagonderwijs volgen. Zij zijn tot 27 jaar meeverzekerd.

Hou deze uitgangspunten dus goed in de gaten en meld ons als je zoon of dochter toe is aan een eigen doorlopende reisverzekering.

 

Geneeskundige kosten

 

Steeds vaker leggen zorgverzekeraars beperkingen op voor vergoeding van medische kosten die in het buitenland worden gemaakt.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de vergoeding is gemaximeerd tot het Nederlandse tarief. Kosten van opname in een privé kliniek worden meestal niet vergoed.

Ons advies is om de rubriek geneeskundige kosten mee te verzekeren op de doorlopende reisverzekering, tegen een kleine premietoeslag.

 

Verzekerde rubrieken en het dekkingsgebied

 

De verzekerde rubrieken kun je vinden op de polis. Zijn ze nog steeds actueel? Wintersport is in deze verzekering automatisch meeverzekerd. Ook het dekkingsgebied is van belang. Heb je voldoende aan Europadekking of is werelddekking noodzakelijk?

Neem contact met ons op voor overleg en advies.

 

Doorlopende annulering

 

Je kun de doorlopende reisverzekering ook uitbreiden met een doorlopende annuleringsverzekering. De premie voor een losse annuleringsverzekering bedraagt 5,5% van de reissom.

Het blijkt vaak voordeliger te zijn een doorlopende annuleringsverzekering toe te voegen aan je reisverzekering.

 

Tenslotte

 

Check je doorlopende reisverzekering en ga na of alle uitgangspunten nog kloppen. Heb je vragen of wil je advies: neem contact met ons op!

 

Hartelijke groeten team Huis & Hypotheek Nunspeet / de Rooij & Wolters financiële dienstverlening

 

 
 
De Rooij & Wolters